Polityka prywatności Gym Warsaw | FIT/ONE | WE ARE WARSAW #WHOAREYOU

Ochrona danych

Informacje ogólne

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje na temat gromadzenia danych osobowych w przypadku korzystania z naszej strony internetowej.

Pojęcie „dane osobowe” oznacza w odniesieniu do definicji zawartej w art. 4 nr 1 rozporządzenia UE 2016/679 (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub w skrócie „RODO”) wszystkie dane, które Państwa osobiście dotyczą. Pojęcie to obejmuje przykładowo imię i nazwisko, adres, adres mailowy, zachowanie użytkownika. W odniesieniu do pozostałych pojęć, zwłaszcza „przetwarzania”, „administratora”, „podmiotu przetwarzającego” oraz „zgody” odsyłamy do definicji określonych w art. 4 RODO.

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy co do zasady tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do udostępnienia działającej strony internetowej jak i oferowanych przez nas treści i usług. Dane osobowe przetwarzamy co do zasady tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub gdy przetwarzanie jest dozwolone na mocy przepisów prawa, zwłaszcza podstaw prawnych wymienionych w art. 6 ust. 1 lit. a) do f) RODO.

Państwa dane osobowe są usuwane lub blokowane, gdy ustaje powód, dla którego były przechowywane. Jednakże dane mogą być przechowywane także wtedy, gdy jest to przewidziane przez europejskie lub krajowe przepisy, którym podlegamy. Blokowanie lub usuwanie danych następuje w takim przypadku wtedy, gdy upłynie okres przechowywania określony w odpowiednich przepisach. Powyższe nie obowiązuje, jeżeli konieczne jest dalsze przechowywanie danych celem zawarcia lub realizacji umowy.

Poniżej szczegółowo informujemy Państwa o stosowanych przez nas zasadach w przypadku, gdy korzystamy z pomocy usługodawców w celu zapewnienia określonych funkcji naszej strony internetowej lub gdy chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane do celów marketingowych.

Administrator danych

Administratorem w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO, innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiego, a także wszelkich innych postanowień związanych z ochroną danych jest:

FIT/One Polska sp. z o.o.
ul. Sienna 73
00 – 833 Warszawa
Email: warszawa@fit-one.fitness
Telefon: + 48 22 311 71 31

Szczegółowe informacje na temat administratora znajdują się w stopce redakcyjne (impressum).

Inspektor Ochrony Danych

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować pod następującym adresem:

Michael Mathias
Proba IT Solutions GmbH
Siemensstrasse 100
D - 63755 Alzenau

Telefon: +49 (0) 6023/915-4300
Email: ochronadanych@fit-one.fitness

Przysługujące prawa

W odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania i usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z naszej strony internetowej w celach informacyjnych

Jeżeli wywołują Państwo naszą stronę internetową bez rejestracji lub w celu przekazania nam w inny sposób informacji („korzystanie w celach informacyjnych”) zbieramy wyłącznie te dane osobowe, które Państwa wyszukiwarka przekazuje do naszego serwera. Jeżeli zaś chcieliby Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, pobieramy wyłącznie następujące dane, których z przyczyn technicznych potrzebujemy, aby umożliwić Państwu wyświetlenie naszej strony internetowej oraz stabilność i bezpieczeństwo:

 • adres IP
 • data i godzina wywołania
 • różnica strefy czasowej w stosunku do GTM
 • treść strony internetowej
 • status dostępu (status HTTP)
 • przesyłana ilość danych
 • strona internetowa, z której przeszli Państwo na naszą stronę internetową
 • wyszukiwarka
 • system operacyjny
 • język i wersja wyszukiwarki

Powyższe dane są przechowywane również w tzw. plikach dziennika na naszych serwerach. Dane te nie są zapisywane razem z innymi Państwa danymi osobowymi.

Pobieranie i tymczasowe przechowanie adresu IP jest niezbędne do tego, aby umożliwić dostarczenie naszej strony internetowej na Państwa urządzenie końcowe. W tym celu Państwa adres IP musi być zapisany na czas wizyty na naszej stronie internetowej. Przechowywanie powyższych danych w plikach dziennika służy zapewnieniu funkcjonalności i zoptymalizowaniu naszej strony internetowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza tych danych do celów marketingowych nie jest przeprowadzana. Powyższe cele stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych. Podstawą prawną tymczasowego przechowywania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Powyższe cele stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych. Podstawą prawną pobierania i tymczasowego przechowywania powyższych danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Wskazane powyżej dane pobierane w celu udostępnienia strony internetowej są usuwane, gdy dana sesja zostaje zakończona. Pobieranie tych danych celem udostępnienia naszej strony internetowej i przechowywania danych w plikach dziennika jest niezbędne dla użytkowania naszej strony internetowej. Nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Przetwarzanie danych osobowych przy wykorzystaniu cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy również tzw. cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane na nośniku Państwa urządzenia końcowego, przykładowo na dysku twardym i przez które trafiają do nas – jednostki, która ustawia cookies – określone informacje. Cookies nie mogą instalować programów ani przenosić wirusów na Państwo urządzenie końcowe. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje cookies, których zakres i sposób funkcjonowania wyjaśniono poniżej.

Cookies, które są przechowywane odpowiednio do Państwa wyszukiwarki:

 • Tymczasowe cookies: Cookies są automatycznie usuwane, gdy zamkną Państwo swoją przeglądarkę. Należą do nich zwłaszcza cookies sesyjne. Zapisują one tzw. numer ID sesji, na podstawie którego można przyporządkować różne zapytania ze strony Państwa wyszukiwarki do jednej wspólnej sesji. Umożliwi to ponowne rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego, jeśli wrócą Państwo na naszą stronę internetową. Cookies sesyjne są usuwane w momencie wylogowania z naszej strony lub zamknięcia wyszukiwarki.

Powyższe cookies przetwarzają dane osobowe po to, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika i efektywniejszą. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez zastosowania cookies. Niektóre funkcje naszej strony wymagają w szczególności, żeby Państwa przeglądarka mogła być rozpoznana również po zmianie strony. Dane, które są przetwarzane przez cookies, które są konieczne do działania naszej strony internetowej, nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Jeżeli cookies są wykorzystywane w celach analitycznych, wówczas służy to wyłącznie zwiększeniu jakości i łatwości obsługi naszej story internetowej, poprawie jej treści i funkcjonalności. Takie pliki cookies umożliwiają nam śledzenie tego, jakie funkcje strony internetowej, jak często i w jaki sposób są wykorzystywane. Umożliwia nam to ciągłą optymalizację naszej oferty.

Powyższe cele stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Powyższe cookies są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i przekazywane z niego na nasz serwer. Dlatego mogą Państwo sami konfigurować przetwarzanie danych i informacji przez cookies. Mogą Państwo dokonać odpowiedniej konfiguracji w ustawieniach Państwa przeglądarki, dzięki którym można przykładowo odrzucić pliki cookies osób trzecich lub cookies ogólnie. Niemniej jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w konsekwencji zmian ustawien cookies mogą Państwo nie być w stanie prawidłowo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie cookies jak również historii Państwa przeglądarki.

Dalsze funkcje i oferta naszej strony internetowej

Poza opisanym powyżej wykorzystaniem naszej strony internetowej w celach informacyjnych proponujemy także różne usługi, z których mogą Państwo korzystać. W tym celu zazwyczaj wymagane jest podanie dodatkowych danych osobowych. Danych tych potrzebujemy w celu świadczenia danej usługi. W tym przypadku obowiązują opisane powyżej zasady przetwarzania danych.

W celu przetwarzania tych danych korzystamy częściowo z usług zewnętrznych usługodawców, których przed zleceniem im usług starannie wybieramy. Usługodawcy ci są zobowiązani do stosowania się do naszych instrukcji i są przez nas regularnie kontrolowani. W ramach usług oferowanych wspólnie z naszymi partnerami dane osobowe są przekazywane dalej osobom trzecim – bliższe informacje na ten temat znajdują się poniżej w opisie poszczególnych usług. Dalsze informacje dotyczące skutków przekazywania danych w przypadkach, w których podmioty trzecie mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, znajdują się poniżej w opisie poszczególnych usług.

Formularz kontaktowy

Jeżeli kontaktują się Państwo z nami przez e-mail, zapisywane są przekazane nam przez Państwa w e-mailu dane osobowe. Dodatkowo posiadamy na naszej stronie internetowej formularz kontaktowy, za pomocą którego mogą Państwo się z nami kontaktować. Dane wprowadzone przez Państwa w formatce są do nas przekazywane i zapisywane.

 • zwrot grzecznościowy
 • imię
 • nazwisko
 • telefon
 • wiadomość

Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na Państwa pytania. Jeżeli w celu udostępnienia funkcji kontaktu nie korzystamy z usług wymienionych poniżej podmiotów trzecich, dane nie są przekazywane dalej osobom trzecim. Dodatkowo rejestrujemy Państwa adres IP i moment wysłania.

Przetwarzanie powyższych danych osobowych służy nam wyłącznie do opracowania Państwa zapytania. Przetwarzanie dalszych danych osobowych, które pojawiają się w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie, służy zapobieganiu nadużyciom oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Powyższe stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zwłaszcza w przypadku, gdy przekazują nam Państwo dane poprzez przesłanie e-maila. Jeżeli e-mail ten ma służyć zawarciu umowy, dodatkową podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane są usuwane po zakończonym opracowaniu Państwa zapytania, z zastrzeżeniem ustawowych terminów przechowywania. W przypadku kontaktu poprzez e-mail mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec utrwalenia Państwa danych osobowych. Zwracamy uwagę, iż w takim przypadku dalsze opracowanie Państwa zapytania nie będzie możliwe. Oświadczenie o odwołaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu mogą Państwo przesłać e-mailem na nasz adres podany w stopce redakcyjnej (impressum).

Rekrutacja online

Na naszej stronie internetowej udostępniamy możliwość składania dokumentów aplikacyjnych online. Aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym konieczne jest podanie danych osobowych. Dane te obejmują między innymi dane podstawowe dotyczące danej osoby jak imię, nazwisko, adres, data urodzenia, oraz dane związane z wykształceniem lub ścieżką kariery takie jak świadectwa szkolne czy świadectwa pracy, dane dotyczące kursów, praktyk i wcześniejszych pracodawców (dobrowolnie). Dane te mogą pochodzić z arkusza aplikacyjnego wypełnianego przez Państwa online na platformie rekrutacyjnej lub z udostępnianych przez Państwa dokumentów takich jak list motywacyjny, CV, zdjęcie, świadectwa czy innych dokumentów dotyczących kwalifikacji zawodowych. Dane, które są absolutnie konieczne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym są odpowiednio oznaczone jako dane obowiązkowe. Jeżeli w informacji dotyczącej przetwarzania danych nie został wskazany podmiot, z którego usług korzystamy w celu udostępnienia funkcji rekrutacji online, oznacza to, że dane nie są przekazywane dalej podmiotom trzecim.

Wskazane powyżej dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. Jeżeli powyższe dane są przetwarzane w celu nawiązania stosunku umownego, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

Dane są usuwane gdy tylko nie są już niezbędne w celu, dla którego zostały zebrane. Postępowanie rekrutacyjne kończy się wraz z otrzymaniem odmowy. W takim przypadku dane zostaną usunięte po obsadzeniu danego stanowiska pracy. Dane nie zostaną usunięte, jeżeli w konkretnym przypadku ich dalsze przetwarzanie lub przechowanie jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. W takim przypadku posiadamy prawnie uzasadniony interes w zakresie dalszego przetwarzania i przechowania Państwa danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Państwa dane osobowe nie są usuwane także wtedy, gdy na podstawie przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do ich dalszego przechowywania.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną nam zgodę. W każdej chwili mogą Państwo także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoje dokumenty aplikacyjne. W ramach postępowania rekrutacyjnego są Państwo zobowiązani udostępnić tylko te dane osobowe, które są konieczne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym i jego przeprowadzenia i wynikają z przepisów prawa. Wszelkie dodatkowe dane przekazują Państwo dobrowolnie, udzielając nam w ten sposób zgody na ich przetwarzanie. Zwracamy jednak uwagę na to, że bez określonych danych nie możemy przeprowadzić postępowania rekrutacyjnego i nie możemy uwzględnić Państwa dokumentów aplikacyjnych. To samo dotyczy sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W każdej chwili mogą Państwo także zmienić podane dane osobowe.

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z z usług analityki internetowej "Google Analytics” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako "Google"). Google wykorzystuje tzw. cookies – pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje zgromadzone w cookies dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeżeli na stronie internetowej jest aktywowana anonimizacja adresu IP przekazywanego przez cookies („anonimizacja IP”), Państwa adres IP jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas jako operatora strony internetowej innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i Internetu. Na podstawie przetwarzanych danych tworzone są profile użytkowników z wykorzystaniem pseudonimów. Adres IP przekazany w ramach korzystania z Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Korzystamy z Google Analytics tylko z zastosowaniem opisanej powyżej aktywowanej anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP jest dalej przetwarzany przez Google tylko w formie skróconej. Dzięki temu można wykluczyć jego powiązanie z konkretną osobą.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz możliwości ciągłego ulepszania poszczególnych funkcji i ofert oraz łatwości obsługi. Na podstawie oceny statystycznej zachowania użytkowników możemy poprawić swoją ofertę i uczynić ją dla Państwa jako użytkownika atrakcyjniejszą. Powyższe stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania powyższych danych przez Google. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Mogą Państwo zapobiec zapisaniu generowanych przez Google Analytics cookies poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki. Zwracamy uwagę, iż w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych zgromadzonych przez cookies, a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W celu zobowiązania Google do przetwarzania przekazanych danych tylko zgodnie z naszymi instrukcjami oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych. W sytuacjach wyjątkowych, w których dane osobowe są przenoszone do USA, Google podlega zawartej pomiędzy UE a USA umowie Privacy Shield i jest zgodnie z nią certyfikowany. Na mocy tej umowy Google zobowiązał się do zachowania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Dokładniejsze informacje znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informacje zewnętrznego dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001.

Dalsze informacje dotyczące wykorzystania danych przez Google, możliwości ustawień i złożenia sprzeciwu oraz ochrony danych znajdują się na następujących stronach internetowych Google:

Dane są usuwane gdy tylko nie są już niezbędne w celu, dla którego zostały zebrane.

Usuwanie danych na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są związane z cookies, rozpoznaniem użytkownika (np. ID użytkownika) i ID reklamowym (np. doubleclick cookies, identyfikatorem reklamowym Android, IDFA [identyfikator wyświetlania reklam Apple] następuje najpóźniej w ciągu 14 miesięcy po ich pobraniu.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu Państwa danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy link. Zostanie ustawione opt-out-cookie, które zapobiegnie rejestrowaniu Państwa danych podczas następnych odwiedzin na tej stronie internetowej:


Google Maps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z z usług map online "Google Maps” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako "Google"). Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwiamy Państwu wygodne użytkowanie funkcji map. Poprzez Państwa wizytę na naszej stronie internetowej Google otrzymuje informację, że wyświetlili Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Przekazywany jest przy tym Państwa adres IP. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani czy takiego konta nie ma. Jeżeli są Państwo zalogowani na Google, Państwa dane są przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie chcą Państwo przyporządkowania z pomocą Państwa profilu w Google, muszą się Państwo wcześniej wylogować. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku lub odpowiedniego zaprojektowania strony internetowej. Ocena taka dokonywana jest zwłaszcza (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam zgodnych z zapotrzebowaniem oraz w celu informowania innych użytkowników o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej.

Korzystamy z Google Maps, aby móc wyświetlać interaktywne mapy Google Maps a tym samym umożliwić Państwu przyjemniejsze korzystanie z naszej strony internetowej. Powyższe stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania powyższych danych przez usługodawcę zewnętrznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników, w tym celu jednak muszą Państwo zwrócić się do Google.

Google podlega zawartej pomiędzy Unią Europejską a USA umowie Privacy Shield i jest zgodnie z nią certyfikowany. Na mocy tej umowy Google zobowiązał się do zachowania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Dokładniejsze informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Dalsze informacje na temat celu i zakresu pobieranych danych i ich przetwarzania przez usługodawcę oferującego plug-in otrzymają Państwo w polityce prywatności usługodawcy. Znajdą tam Państwo również dodatkowe informacje na temat Państwa praw w tym zakresie i możliwości dotyczących ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności: https://policies.google.com/privacy.

Google Web Fonts

Na naszej stronie internetowej korzystamy z z usług "Google Web Fonts” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako "Google"). Google Web Fonts umożliwia nam korzystanie z zewnętrznych czcionek tzw. Google Fonts. W tym celu przy wyświetlaniu naszej strony internetowej Państwa przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej wymaganą czcionkę Google. Jest to konieczne, aby Państwa przeglądarka mogła wyświetlić lepszą optycznie wersję naszych tekstów. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, do wyświetlania używana jest standardowa czcionka z Państwa komputera. Integracja tych czcionek następuje przez wywołanie serwera, z reguły serwera Google w USA. Dzięki temu do serwera przekazywane są dane na temat tego, które z naszych stron Państwo odwiedzali. Google zapisuje także adres IP przeglądarki Państwa urządzenia końcowego. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, które poprzez zastosowanie czcionek Google są pobierane i przetwarzane przez Google.

Używamy czcionek Google Web Fonts w celu optymalizacji, zwłaszcza w celu ulepszenia korzystania z naszej strony internetowej i łatwiejszej obsługi jej treści. Powyższe stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania powyższych danych przez usługodawcę zewnętrznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Google podlega zawartej pomiędzy UE a USA umowie Privacy Shield i jest zgodnie z nią certyfikowany. Na mocy tej umowy Google zobowiązał się do zachowania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Dokładniejsze informacje znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informacje zewnętrznego dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Dalsze informacje na temat ochrony danych znajdują się w polityce prywatności Google: policies.google.com/privacy

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts znajdują się pod adresem: https://developers.google.com/fonts/faq oraz https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about

Typekit by Adobe

Na naszej stronie internetowej korzystamy z z usług "Adobe Typekit” firmy Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA (dalej jako: "Adobe"). Adobe Typekit umożliwia nam korzystanie z zewnętrznych czcionek. W tym celu przy wyświetlaniu naszej strony internetowej Państwa przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej wymaganą czcionkę Typekit. Jest to konieczne, aby Państwa przeglądarka mogła wyświetlić lepszą optycznie wersję naszych tekstów. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, do wyświetlania używana jest standardowa czcionka z Państwa komputera. Integracja czcionki następuje przez wywołanie serwera, z reguły serwera Adobe w USA. Dzięki temu do serwera przekazywane są dane na temat tego, które z naszych stron Państwo odwiedzali. Adobe zapisuje także adres IP przeglądarki Państwa urządzenia końcowego.

Używamy czcionek Adobe Typekit w celu optymalizacji, zwłaszcza w celu ulepszenia korzystania z naszej strony internetowej i łatwiejszej obsługi jej treści. Powyższe stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania powyższych danych przez usługodawcę zewnętrznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Adobe podlega zawartej pomiędzy UE a USA umowie Privacy Shield i jest zgodnie z nią certyfikowany. Na mocy tej umowy Adobe zobowiązał się do zachowania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Dokładniejsze informacje znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active.

Informacje zewnętrznego dostawcy: Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii. Dalsze informacje na temat ochrony danych znajdują się w polityce prywatności Adobe: www.adobe.com/pl/privacy/policy.html. Dalsze informacje na temat Adobe Typekit znajdują się pod adresem https://www.adobe.com/pl/privacy/policies/adobe-fonts.html oraz https://helpx.adobe.com/de/typekit/using/font-licensing.html.

YouTube

Na naszej stronie internetowej korzystamy z "Youtube” wtyczki społecznościowej firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako "Google"), aby zintegrować treść platformy społecznościowej YouTube na naszych stronach internetowych. Dzięki temu dane są przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeżeli posiadają Państwo konto użytkownika w Google i są zarejestrowani, Google może przyporządkować Państwa wizytę do konta użytkownika. Google przechowuje te dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku lub odpowiedniego zaprojektowania swoich stron internetowych. Ocena taka dokonywana jest zwłaszcza (także w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam zgodnych z zainteresowaniami oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników. W takim przypadku proszę kontaktować się bezpośrednio z Google.

Korzystamy z Youtube, aby móc prezentować i oferować Państwu treści i funkcje tej platformy społecznościowej a tym samym ulepszać ofertę i łatwość obsługi naszej strony i uczynić ją dla Państwa atrakcyjniejszą. Powyższe stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania powyższych danych przez usługodawcę zewnętrznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli chcą Państwo zapobiec dalszemu przekazywaniu danych, nie mogą Państwo korzystać z funkcji Youtube. Niezależnie od tego zalecamy Państwu, aby po korzystaniu z sieci społecznościowej zawsze wylogowywać się z Państwa konta użytkownika, zwłaszcza przed aktywacją zintegrowanych treści, ponieważ w ten sposób mogą Państwo zapobiec przyporządkowaniu ich do Państwa profilu u danego usługodawcy.

Google podlega zawartej pomiędzy UE a USA umowie Privacy Shield i jest zgodnie z nią certyfikowany. Na mocy tej umowy Google zobowiązał się do zachowania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Dokładniejsze informacje znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informacje zewnętrznego dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i ich wykorzystania przez Google znajdują się na następującej stronie internetowej Google: https://policies.google.com/privacy

Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja dotycząca zbierania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO – obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych osobowych określonych osób.

 

Dane kontaktowe administratora danych

Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach rejestracji do klubu fitness, na trening próbny, na zwiedzanie klubu fitness, przy zawieraniu umowy członkowskiej lub zebranych w celu lub w ramach świadczenia usług przez FIT/One lub w ramach innych okoliczności określonych w OWU jest Fit/One Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000715112, NIP: 5272836152, REGON: 369383038, e-mail: warszawa@fit-one.fitness, numer telefonu: + 48 22 311 71 31 (dalej jako „FIT/One” lub „Administrator”).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

FIT/One wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdym czasie drogą mailową na następujący adres e-mail: ochronadanych@fit-one.fitness. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją praw osób fizycznych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

FIT/One przetwarza dane osobowe potencjalnych oraz obecnych członków klubu w różnych celach, zawsze posiadając ku temu jedną z następujących podstaw prawnych:

1. czynności zmierzające do zawarcia umowy lub wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy- podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

FIT/One przetwarza dane osobowe członków klubu w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej, w szczególności umożliwienia korzystania z usług FIT/One. W tym zakresie i celu FIT/One przetwarza:

 • dane identyfikacyjne podane w ramach umowy członkowskiej (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane kontaktowe podane w ramach umowy członkowskiej (adres e-mail, numer telefonu),
 • dane dotyczące płatności (numer rachunku bankowego, karty płatniczej, historia transakcji),
 • dane opiekuna prawnego,
 • dane zebrane w związku z korzystaniem z klubu fitness (historia wejść, wraz z datą, godziną i numerem członkowskim, historia odbytych zajęć grupowych),
 • zdjęcie członka klubu.

FIT/One, w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy, realizowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą, przetwarza dane osób zainteresowanych usługami lub produktami FIT/One, które zgłoszą np. chęć skorzystania z treningów próbnych lub zwiedzenia klubu fitness, w szczególności w celu kontaktu z daną osobą i umówienia spotkania. W tym zakresie i celu FIT/One przetwarza:

 • dane identyfikacyjne podane na formularzach rejestracyjnych (imię, nazwisko),
 • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania).

2. realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FIT/One lub przez stronę trzecią - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

FIT/One przetwarza dane osobowe także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów FIT/One lub osoby trzeciej, w szczególności w celu:

 • przesyłania danych w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy FIT/One, do wewnętrznych celów administracyjnych,
 • zapobiegania oszustwom i zapewnienia bezpieczeństwa (w tym celu przetwarzany jest m.in. wizerunek członków klubu),
 • optymalizacji produktów i usług na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród osób korzystających z klubu fitness,
 • optymalizacji produktów i usług na podstawie danych dotyczących godzin korzystania z klubu fitness przez członków klubu,
 • badania satysfakcji członków klubu,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • oferowania produktów lub usług FIT/One w drodze marketingu bezpośredniego,
 • archiwizacji i statystyki,
 • monitoringu wizyjnego w klubie fitness FIT/One w celu zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub ogólnie przyjętych norm zachowania w klubach fitness.

3. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na FIT/One - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

FIT/One przetwarza dane osobowe także w celu wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na FIT/One, np. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych  lub podatkowych.

4. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

FIT/One ma prawo przetwarzać dane członków klubu lub innych osób, których dane dotyczą, w celu ochrony żywotnych interesów członków klubu lub innych osób fizycznych, czyli w sytuacjach istotnych dla życia członka klubu lub innej osoby fizycznej. Dotyczy to w szczególności przypadków klęsk żywiołowych i katastrof, także spowodowanych przez człowieka, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu ratowania życia, zdrowia lub ochrony mienia. FIT/One ma prawo przetwarzać na tej podstawie dane także w celu ochrony interesów majątkowych osoby, której dane dotyczą. Oznacza to, że FIT/One może np. kontaktować się z członkami klubu w związku ze zdarzeniami, które mają miejsce w klubie fitness, a członek klubu jest osobą poszkodowaną lub świadkiem zdarzenia.

5. zgoda osoby, której dane dotyczą - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Jeżeli dany rodzaj przetwarzania nie opiera się na jednej z podstaw prawnych wskazanych powyżej, podstawą przetwarzania przez FIT/One danych osobowych może być dobrowolnie wyrażona zgoda. Zgoda jest w szczególności podstawą przetwarzania w celu:

 • wysyłania informacji handlowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez FIT/One za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez e-mail,
 • przekazywania przez FIT/One treści dotyczących produktów lub usług oferowanych przez FIT/One za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w szczególności na numer telefonu,
 • przesyłania informacji o zajęciach, na które zapisał się dany członek klubu lub o ich odwołaniu, na podany numer telefonu / adres e-mail.

Udzielona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

6. wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia - podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

Jeżeli członek klubu chce skorzystać z usług oferowanych przez FIT/One, które związane z przetwarzaniem przez FIT/One danych dotyczących zdrowia (np. informacja o chorobach, pomiary masy ciała) podstawą przetwarzania tych danych jest dobrowolna, wyraźnie udzielona zgoda członka klubu na przetwarzanie w określonym celu. Niemniej jednak, bez przetwarzania tych danych, nie będzie możliwe świadczenie usług w odpowiednim zakresie lub świadczone one będą na wyłączną odpowiedzialność członka klubu. Udzielona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami lub kategoriami odbiorców danych osobowych członków klubu mogą być:

 • wewnętrzne jednostki, które uczestniczą w obsłudze procesów biznesowych (np. dział księgowości, dział obsługi klienta),
 • spółki z grupy kapitałowej, do której należy FIT/One w wewnętrznych celach administracyjnych,
 • inne kluby fitness z grupy FIT/ONE, w których członkowie klubu mogą trenować (dostępne jest jedynie imię, nazwisko oraz zdjęcie),
 • podmioty działające na zlecenie i zgodnie z poleceniami FIT/One wspierające bieżącą działalność (tj. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń, inni dostawcy usług wspierających realizację usług świadczonych przez FIT/One),
 • podmioty świadczące profesjonalne usługi doradcze (np. kancelarie prawne),
 • podmioty zajmujące się obsługą płatności bezgotówkowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

FIT/One nie przekazuje danych osobowych do krajów trzecich (tj. krajów spoza Unii Europejskiej lun Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Wszystkie centra komputerowe znajdują się w Niemczech.

Okres przetwarzania danych osobowych

FIT/One przetwarza dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 1. W przypadku danych zebranych i przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy członkowskiej oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów FIT/One dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania umowy członkowskiej, zaś po jej zakończeniu przez okres do przedawnienia roszczeń lub upływu terminów wynikających z przepisów prawa, a zobowiązujących FIT/One do przechowywania określonych danych (w szczególności wynikające z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego).
 2. W przypadku danych zebranych i przetwarzanych w celu przeprowadzenia treningów próbnych, a osoba, której dane dotyczą nie zawrze umowy członkowskiej, pod odbyciu treningu próbnego dane będą archiwizowane jedynie w celu obrony roszczeń, przez okres do przedawnienia roszczeń.
 3. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, dane te przetwarzane będą w celu na  który została udzielona zgoda, do czasu wycofania zgody lub ustalenia przez FIT/One, że dane te są już nieaktualne lub odpadł cel ich przetwarzania. W przypadku wycofania zgody, dane będą archiwizowane jedynie w celu obrony roszczeń, przez okres do przedawnienia roszczeń.
 4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez FIT/One na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Gdy upłynie okres przechowywania danych, dane te są niszczone lub anonimizowane.

Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane

Osobom fizycznym, których dane dotyczą (członkom klubu, osobom odbywającym trening próbny) przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych, tj. prawo zwrócenia się do FIT/One z zapytaniem jakie dane osobowe są przetwarzane,
 2. prawo do sprostowania danych w przypadku gdy dane posiadane przez FIT/One są nieaktualne,
 3. prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach; usunięcie danych jest niemożliwe, gdy obowiązuje umowa członkowska, gdy FIT/One jest z mocy prawa zobowiązany do dalszego przetwarzania (przechowywania) danych lub istnieje inna podstawa prawna upoważniająca FIT/One do dalszego przetwarzania danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo żądania prawo zażądania, aby przetwarzane przez FIT/One dane zostały przekazane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, także do innego podmiotu (jeżeli jest to technicznie możliwe),
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. prawo do wycofania udzielonej zgody, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FIT/One lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. W razie skorzystania z prawa do sprzeciwu, FIT/One nie będzie kontynuować przetwarzania danych w danym celu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub przetwarzanie jest niezbędne ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu zgłoszenia żądania dotyczącego ww. praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, najlepiej drogą mailową. FIT/One zastrzega, że w celu realizacji zgłoszonego żądania konieczne może być dodatkowa weryfikacja osoby zgłaszającej żądanie.

Skutki niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych obligatoryjnych w ramach umowy członkowskiej lub zgłoszenia chęci zapoznania się z usługami jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy członkowskiej lub realizacji usług. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub świadczenie żądanych usług. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez FIT/One nie podlegają profilowaniu ani procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacje końcowe

FIT/One stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych.

FIT/One zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych w każdym momencie, w celu dostosowania do aktualnych wymogów prawa lub w celu jej aktualizacji w przypadku zmian dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych. Aktualna wersja Informacji o ochronie danych dostępna jest na naszej stronie internetowej oraz w klubie fitness.

 

Wersja: 1
Data: 14.12.2018